Druki formularzy

 • Ropoczęcie robót budowlanych  Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy
  Oświadczenie kierownika budowy
  Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego


 • Zakończenie robót budowlanych  Tryb zawiadamiania o zakończeniu budowy:

  Zawiadomienie o zakończeniu budowy
  Oświadczenie kierownika o wykonaniu obiektu
  Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy  Tryb pozwolenia na użytkowanie:

  Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie
  Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie
  ----> przed wykonaniem wszystkich robót
  Oświadczenie kierownika o wykonaniu obiektu
  Oświadczenie inwestora o braku sprzeciwu
  Oświadczenie o zagospodarowaniu terenu
  Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy
  Zrzeczenie się prawa do odwołania