Zakończenie robót budowlanychTryb zawiadamiania o zakończeniu budowy:

Zawiadomienie o zakończeniu budowy
Oświadczenie kierownika o wykonaniu obiektu
Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączyTryb pozwolenia na użytkowanie:

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie
Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie
----> przed wykonaniem wszystkich robót
Oświadczenie kierownika o wykonaniu obiektu
Oświadczenie inwestora o braku sprzeciwu
Oświadczenie o zagospodarowaniu terenu
Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy
Zrzeczenie się prawa do odwołania