Aktualnie nie jest prowadzony nabór pracowniczy w PINB w Nisku.