Sprawy są przyjmowane na piśmie: za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną ePUAP, faxem lub składane bezpośrednio w Inspektoracie.

W przypadku skarg i wniosków istnieje również możliwość składania ich w formie ustnej do protokołu.

W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są w drodze aktu administracyjnego (decyzja, postanowienie) lub odpowiedzi na pismo.