Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nisku poszukuje podmiotu do wykonania zastępczego na koszt i niebezpieczeństwo zobowiązanego rozbiórki samowolnie wybudowanego zbiornika wodnego o wymiarach zewnętrznych 7,00 x 101,00 mb w msc. Majdan Golczański Gmina Jarocin.

Obowiązek rozbiórki obiektu wynika z ostatecznej decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego, Inspektora Nadzoru Budowlanego. Rozbiórka nastąpi w trybie wykonania zastępczego - art. 127 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Szczegóły dotyczące rozbiórki można uzyskać w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nisku przy ul. 3-go maja 32C. Oferta powinna zwierać określenie nazwy wykonawcy wraz z adresem oraz cenę.
Złożenia ofert oczekuję w terminie do 31 maja 2024 roku, z dopiskiem na kopercie: "OFERTA NA ROZBIÓRKĘ ZBIORNIKA WODNEGO".