TYMCZASOWA ZMIANA W KOMUNIKACJI TELEFONICZNEJ Z INSPEKTORATEM

Z powodu przeniesienia sidziby inspektoratu (w obrębie tego samego budynku zlokalizowanego przy ul. 3-go Maja 32C), tymczasowej zmianie ulegnie komunikacja telefoniczna z PINB w Nisku. Do czasu przywrócenia połączeń stacjonarnych możliwy będzie jedynie kontakt z numerami komórkowymi:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nisku poszukuje podmiotu do wykonania zastępczego na koszt i niebezpieczeństwo zobowiązanego rozbiórki samowolnie wybudowanego zbiornika wodnego o wymiarach zewnętrznych 7,00 x 101,00 mb w msc. Majdan Golczański Gmina Jarocin.


DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
W ZWIĄZKU Z POTENCJALNYMI ZAGROŻENIAMI WYSTĘPUJĄCYMI W OKRESIE ZIMOWYM


W związku z rozpoczęciem okresu zimowego, możliwością powstawania niekorzystnych warunków meteorologicznych powodujących intensywne opady śniegu, przypominam właścicielom, zarządcom i administratorom obiektów budowlanych o obowiązku usuwania śniegu i lodu z dachów, rynien, balkonów i innych elementów obiektów budowlanych. Nie usuwanie nadmiernej warstwy śniegu może spowodować przeciążenie konstrukcji, a przez to doprowadzić do katastrofy budowlanej.