Przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o upływającym 31 maja 2023 roku terminie przeprowadzenia kolejnej kontroli okresowej stanu technicznego budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000mlub innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2.

Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana w terminie do 7 dni od zakończenia kontroli, zawiadomić organ nadzoru budowlanego.