Przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o upływającym 31 maja 2023 roku terminie przeprowadzenia kolejnej kontroli okresowej stanu technicznego budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000mlub innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2.


DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
W ZWIĄZKU WYSTĘPOWANIEM OPADÓW ŚNIEGU


W związku z rozpoczęciem okresu zimowego, możliwością powstawania niekorzystnych warunków meteorologicznych powodujących intensywne opady śniegu, przypominam właścicielom, zarządcom i administratorom obiektów budowlanych o obowiązku usuwania śniegu i lodu z dachów, rynien, balkonów i innych elementów obiektów budowlanych. Nie usuwanie nadmiernej warstwy śniegu może spowodować przeciążenie konstrukcji, a przez to doprowadzić do katastrofy budowlanej.


DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH


W związku z rozpoczętym okresem grzewczym i występowaniem niskich temperatur oraz mając na uwadze częste przypadki zatruć tlenkiem węgla przypomina się właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, a szczególnie budynków jednorodzinnych i zagrodowych o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 2551 z późn. zm.), a w szczególności o konieczności sprawdzania co najmniej raz w roku stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) i instalacji gazowych.