Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nisku poszukuje podmiotu do wykonania zastępczego na koszt i niebezpieczeństwo zobowiązanego rozbiórki samowolnie wybudowanego zbiornika wodnego o wymiarach zewnętrznych 7,00 x 101,00 mb w msc. Majdan Golczański Gmina Jarocin.

Przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o upływającym 31 maja 2023 roku terminie przeprowadzenia kolejnej kontroli okresowej stanu technicznego budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000mlub innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2.


DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
W ZWIĄZKU WYSTĘPOWANIEM OPADÓW ŚNIEGU


W związku z rozpoczęciem okresu zimowego, możliwością powstawania niekorzystnych warunków meteorologicznych powodujących intensywne opady śniegu, przypominam właścicielom, zarządcom i administratorom obiektów budowlanych o obowiązku usuwania śniegu i lodu z dachów, rynien, balkonów i innych elementów obiektów budowlanych. Nie usuwanie nadmiernej warstwy śniegu może spowodować przeciążenie konstrukcji, a przez to doprowadzić do katastrofy budowlanej.