Strona internetowa PINB w Nisku (www.pinb.powiatnizanski.pl) jest jednocześnie stroną podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nisku. Spełnia wymagania i obowiązki przewidziane dla Biuletynu Informacji Publicznej, które wynikają z:

  • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej oraz innych aktów prawnych, nakazujących zamieszczenie w publikatorze określonych informacji publicznych.