Formularze nie są drukami obowiązującymi na mocy przepisów prawa. Zostały opracowane w celu ułatwienia składania kompletnych wniosków, zawiadomień i oświadczeń. Kolorem czerwonym oznaczono formularze dotyczące bieżąco wydanych pozwoleń na budowę od 19 września 2020 roku.

 

Rozpoczęcie robót budowlanych

(decyzja o pozwoleniu na budowę w oparciu o przepisy Prawa budowlanego obowiązującego przed 19 września 2020 roku)

 

Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy
Oświadczenie kierownika budowy
Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego

 


 

Rozpoczęcie robót budowlanych

(decyzja o pozwoleniu na budowę w oparciu o przepisy Prawa budowlanego obowiązującego od 19 września 2020 roku)

 

Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy
Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego
Oświadczenie projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego