Formularze nie są drukami obowiązującymi na mocy przepisów prawa. Zostały opracowane w celu ułatwienia składania kompletnych wniosków, zawiadomień i oświadczeń. Kolorem czerwonym oznaczono formularze dotyczące bieżąco wydanych pozwoleń na budowę od 19 września 2020 roku.

 

Zakończenie robót budowlanych

(decyzja o pozwoleniu na budowę w oparciu o przepisy Prawa budowlanego obowiązującego przed 19 września 2020 roku)

Tryb zawiadamiania o zakończeniu budowy:

 

Zawiadomienie o zakończeniu budowy
Oświadczenie kierownika o wykonaniu obiektu
Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy

 

Tryb pozwolenia na użytkowanie:

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie
Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót
Oświadczenie kierownika o wykonaniu obiektu
Oświadczenie inwestora o braku sprzeciwu
Oświadczenie o zagospodarowaniu terenu
Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy
Zrzeczenie się prawa do odwołania

 


 

Zakończenie robót budowlanych

(decyzja o pozwoleniu na budowę w oparciu o przepisy Prawa budowlanego obowiązującego od 19 września 2020 roku)

Tryb zawiadamiania o zakończeniu budowy:

 

Zawiadomienie o zakończeniu budowy
Zawiadomienie o zakończeniu budowy: budynek mieszkalny jednorodzinny
Oświadczenie kierownika o wykonaniu obiektu
Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy

Oświadczenie inwestora o zgodności wykonania budynku z projektem budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi

 

Tryb pozwolenia na użytkowanie:

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie
Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót
Oświadczenie kierownika o wykonaniu obiektu
Oświadczenie inwestora o braku sprzeciwu
Oświadczenie o zagospodarowaniu terenu
Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy